Türkiye Oyuncakçılar Derneği OYDER’in sunduğu faydalar

Türkiye oyuncak sektörünün yurt içinde ve yurt dışında en büyük temsilcisi olan Türkiye Oyuncakçılar Derneği OYDER, üyesi olan firmalara pek çok faydalar sunuyor

OYDER kendi amaç ve görevleri doğrultusunda sektörünenkatkıda bulunacak etkin çalışmalar yapar, Türkiye’deki Üretici, İthalatçı, İhracatçı, Toptancı, Perakendeci ve Pazarlamacı üyelerine destek verir, üyelerin ve sektörün gelişmesine çalışır, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini sağlar, sosyal sorumluluk ve toplumsal projelerde, ayrıca kamu faydasına olabilecek faaliyetlerde bulunur. OYDER, yıl içerisinde elde edilen gelirlerin en az 2/3’ni dernek amaçları doğrultusunda olmak kaydı ile görevleri içerisinde, çalışma konuları ve faaliyetlerinde harcar.

OYDER’in üyelerine faydaları

OYDER yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuşmbir dernektir. Bu doğrultudaki çalışma konuları aşağıdadır:
• OYDER, sektöründe piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışır,
• Dernek üyelerinin ve Sektörün faydasına olacak olan ilanları ve reklamları yazılı ve görsel basında yayınlatmak,
• Sektör konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek maksadıyla oturumlar, paneller ve seminerler düzenlemek; ayrıca ürün seçimi konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek için gerekli platformlarda çalışma yapmak, reklam vermek, haber yayınlamak, yarışmalar düzenlemek,
• OYDER, uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda sektörel sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır ve bu yönde çalışır,
• OYDER, sektöründe liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın oluşturulması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.

OYDER, bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur,
• OYDER, sektöründe faaliyet gösteren Sanayici, İthalatçı, ihracatçı, Toptancı ve Perakendeci işadamlarının Oyuncak, Oyun ve Çocuk Bakım  Araç Gereçleri toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile sektörünü ilgilendiren Türkiye içindeki ve dışındaki bütün uygulamaların takipçiliğini yapar,
• OYDER, yıl içeri sinde elde edilen gelirlerin en az 2/3’ni dernek amaçları doğrultusunda olmak kaydı ile görevleri içeri sinde, çalışma konuları ve faaliyetlerinde harcar,
• Dernek üyeleri ve sektör üyeleri arasında ilişkileri arttırmak, geliştirmek,
• Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek,
• Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasın da etkin katkılarda bulunmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir